สารสกัดยีสต์

สารสกัดยีสต์ ควบคุมความอยากอาหารระดับฮอร์โมน

ยีสต์ไฮโดรไลเสตสามารถลดน้ำหนักตัว และลดการสะสมไขมันหน้าท้อง โดยไม่มีผลข้างเคียง ควบคุมความอยากอาหารในระบบประสาทส่วนกลาง